WERKPLAATSEN  ︎Wie hun vertaalvaardigheden wil bijschaven kan deelnemen aan één van de werkplaatsen. Dat zijn workshops door ervaren moderatoren over taalspecifieke en taaloverstijgende thema’s, georganiseerd door de Vertalersvakschool en gesubsidieerd door het Nederlands Letterenfonds.

Hier vind je binnenkort meer info over de eerstvolgende werkplaatsen.