Janne Van Beek - voorzitter
Janne Van Beek - Voorzitter

Janne studeerde Engels in Groningen en Newcastle, volgde de Master Literair Vertalen in Utrecht en behoort tot de eerste lichting alumni Engels van de VVS Antwerpen. Ze vertaalt literaire fictie en non-fictie uit het Engels, waaronder De paddenstoel aan het einde van de wereld van Anna Tsing. Janne zet zich in om de positie van vertalers te verbeteren en geeft hen graag een liefdevol duwtje in de rug. Ze combineert het voorzitterschap van de Verenigde Literair Vertalers met haar bestuursfunctie bij de Vertalersvakschool Antwerpen. 

Website: www.jannevanbeek.com


Hilda Schraa - Penningmeester

Hilda studeerde af in vertalen uit het Italiaans aan de Vertalersvakschool en werkt als zelfstandig tolk-vertaler, waarbij de focus de laatste jaren vooral ligt op literair vertalen en boekvertalen. Ze was enkele jaren het hoofd van de sectie Tolken aan ITV Hogeschool, waar ze nog steeds lesgeeft. Ook geeft ze les aan de Vertalersvakschool. Hilda heeft affiniteit met cijfers en deed ervaring op met deze functie bij het Netwerk Vertalers Italiaans.

Website: www.hildaschraa.nl


Maaike Harkink - Secretariaat

Maaike studeerde Communicatie in Utrecht en werkte jarenlangs als freelance tekstschrijver. De wens om haar vak uit te breiden deed haar besluiten verder te gaan studeren. In 2016 rondde zij de Master Vertalen af (EN-NE) en in 2021 studeerde ze af aan de Vertalersvakschool. Ze vertaalde onder andere korte verhalen voor Terras en PLUK, samen met Luud Dorresteijn de roman Verbrande suiker van Avni Doshi en een historische roman voor The House of Books. Ze heeft veel ervaring in de wereld van de festivals en met verschillende bestuursfuncties. Ze vindt het leuk verfrissende activiteiten te organiseren voor vertalers.

Website: www.allwritetext.nl